Vergoedingen

Een behandeling bij de psycholoog wordt in principe volledig vergoed vanuit het basispakket. Daar zijn echter wel bepaalde criteria aan verbonden door de zorgverzekeraars.

Verzekerde zorg
Voorheen was de door mij geleverde psychologische behandeling in uw verzekeringspolis terug te vinden onder de term ‘Eerstelijns psychologische zorg’. Vanaf 2014 spreekt men over ‘Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GB GGZ)’. Of deze behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar hangt van een aantal zaken af:

1. Verwijzing door de huisarts
Je hebt een geldige verwijzing van de huisarts nodig. De datum op deze verwijzing moet van vóór de datum van het eerste intakegesprek zijn.

2. ‘Psychische aandoening’
De huisarts mag alleen verwijzen voor ‘verzekerde zorg’ als er sprake is van een vermoeden van een psychische aandoening. De psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een aandoening. Als er geen sprake blijkt van een psychische aandoening of de klachten blijken te ernstig voor de GB GGZ, wordt alleen de beoordeling door de psycholoog vergoed (maximaal 2 gesprekken). Desgewenst vindt er overleg met de huisarts plaats over welke zorgvorm wel geïndiceerd is.

3. Uitgesloten psychische aandoeningen
De behandeling van sommige aandoeningen wordt niet meer vergoed vanuit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen (bijv. burn out), sommige angststoornissen, partner-relatieproblemen (en gesprekken) en sommige seksuele stoornissen. Enkele aanvullende verzekeringen vergoeden deze aandoeningen nog wel. Raadpleeg hiervoor jouw verzekeringspolis.

Niet-verzekerde zorg
Indien je klachten hebt die niet voldoen aan de criteria van een psychische aandoening zijn de kosten na de eerste 2 gesprekken voor eigen rekening. Het particuliere tarief van Psychologiepraktijk Kompas is €90,-  per standaardgesprek.

Hoogte van vergoeding
Psychologiepraktijk Kompas heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De nota gaat na afloop van de behandeling direct door naar de zorgverzekeraar.

Eigen risico
De eigen bijdrage per gesprek is komen te vervallen. Wel vallen de gesprekken onder het wettelijk eigen risico. Voor 2020 is dit wettelijk eigen risico €385.