Tarieven

Gespreksduur
Voor een standaardgesprek wordt 45 minuten directe gesprekstijd en 15 minuten indirecte tijd (voor voorbereiding / verslaglegging) gerekend.

Zorgproducten
In het huidige vergoedingensysteem van ‘verzekerde zorg’ vervalt de declaratie per afspraak en zijn zogenaamde zorgproducten bepaald. Op basis van de ernst van de klachten wordt de vergoede behandelduur in overleg vastgesteld: kort (3-5 gesprekken), middel (6-8 gesprekken) en intensief (9-12 gesprekken). Mochten er alleen 1 of 2 intakegesprekken plaatsvinden, dan wordt zorgproduct ‘onvolledig behandeltraject’ in rekening gebracht.
Als je tussentijds besluit te stoppen met de behandeling, zal Psychologiepraktijk Kompas de volledige kosten van het ‘zorgproduct’ rekenen dat overeenkomt met het aantal gesprekken dat je op dat moment hebt gehad. Dit komt omdat er geen losse sessies meer vergoed worden door de zorgverzekeraar.

Tarieven 2021 Psychologiepraktijk Kompas
De tarieven van de zorgproducten verschillen per zorgverzekeraar en kun je desgewenst opvragen. Psychologiepraktijk Kompas heeft met alle zorgverzekeraars een contract.

Losse sessie ‘onverzekerd product’
Het tarief van Psychologiepraktijk Kompas voor een losse sessie ‘Onverzekerd Product’ is €90 per standaardgesprek.