Privacy

Aan niemand wordt informatie verstrekt zonder jouw schriftelijke toestemming. Alles wat tussen ons besproken wordt is strikt vertrouwelijk. Alleen als je toestemming geeft wordt bij afronding van de behandeling een brief voor de huisarts / verwijzer opgesteld. Deze zal altijd met je doorgenomen worden, alvorens de brief verstuurd wordt. Het dossier wordt na afronding van de behandeling 15 jaar bewaard. Daarna worden alle gegevens vernietigd. Je kunt als cliënt inzage in dit dossier vragen.

Zie voor verdere informatie het Privacy Beleid van Psychologiepraktijk Kompas.