Chronische ziekten en ouderenzorg

De psychologen van Psychologiepraktijk Kompas hebben specifieke kennis en expertise met betrekking tot problemen die samenhangen met chronische ziekten en met het ouder worden. Tevens zijn zij aangesloten bij ParkinsonNet.

De zorg rondom ouderen is regelmatig complex, doordat velen zelf met chronische ziekten kampen of zorg dragen voor een zieke partner. Omdat er vaak meer aan de hand is dan alleen het psychologische probleem, is het belangrijk om met een brede blik naar de situatie van de oudere cliënt te kijken. Psychologiepraktijk Kompas werkt in Breda nauw samen met deskundigen op het gebied van de ergotherapie, logopedie, fysiotherapie en diëtiek. Allen zijn specialisten op het gebied van onderzoek, diagnostiek, behandeling en advisering van ouderen (55+), chronisch zieken en mantelzorgers en komen desgewenst ook bij onze cliënten thuis. Zo wordt goede multidisciplinaire zorg, wat voorheen alleen plaatsvond binnen de muren van de instelling, ook beschikbaar voor thuiswonende cliënten.

Afbeeldingsresultaat voor Parkinsonnet