Chronische ziekten en ouderenzorg

De behandelend psycholoog van Psychologiepraktijk Kompas heeft specifieke kennis en expertise met betrekking tot problemen die samenhangen met chronische ziekten en met het ouder worden. Tevens is zij aangesloten bij ParkinsonNet.

De zorg rondom ouderen is regelmatig complex, doordat velen zelf met chronische ziekten kampen of zorg dragen voor een zieke partner. Omdat er vaak meer aan de hand is dan alleen het psychologische probleem, is het belangrijk om met een brede blik naar de situatie van de oudere cliënt te kijken. Psychologiepraktijk Kompas werkt in Breda nauw samen met deskundigen op het gebied van de ergotherapie, logopedie, fysiotherapie en diëtiek. Allen zijn specialisten op het gebied van onderzoek, diagnostiek, behandeling en advisering van ouderen (55+), chronisch zieken en mantelzorgers en komen desgewenst ook bij onze cliënten thuis. Zo wordt goede multidisciplinaire zorg, wat voorheen alleen plaatsvond binnen de muren van de instelling, ook beschikbaar voor thuiswonende cliënten.

Zie voor meer informatie over één van deze samenwerkingsverbanden:

ParkinsonNet

Afbeeldingsresultaat voor Parkinsonnet

 

 

 

Zorg in (Breda) Zuid

ZorgInZuid_LogoRGB_Transparant