Klachtenprocedure

Ondanks ons streven naar goede kwaliteit en dienstverlening, kan het altijd gebeuren dat je het met bepaalde zaken niet eens bent. Wij werken graag open en laagdrempelig en zien klachten als een mogelijkheid om onze zorg te verbeteren. Als je vragen of klachten hebt, willen we je vragen deze in eerste instantie aan de behandelend psycholoog te laten weten.

Wanneer we er samen niet uitkomen, kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt je bij het indienen en de verdere afhandeling van jouw klacht. De praktijk is aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met het Nederlands Instituut Psychologen (NIP) en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg. Zie procedure klachtenfunctionaris  voor de procedure om een klacht in te dienen bij een klachtenfunctionaris.

Als Psycholoog NIP houden we ons verder aan de beroepscode die het NIP heeft opgesteld. Het NIP ziet toe op naleving van deze beroepscode door middel van haar tuchtrecht. Er kan een klacht worden ingediend bij het College van Toezicht van het NIP als je je rechtstreeks benadeeld voelt door, of anderszins bezwaar wilt maken tegen, het beroepsmatig handelen van een Psycholoog NIP. Zie hier informatie van het NIP over de klachtprocedure.

Als BIG-geregistreerd GZ-psycholoog voldoen we tot slot aan alle kwaliteitseisen die de Wet BIG (Beroepen in de Gezondheidszorg) stelt aan een GZ-psycholoog. Een tuchtcollege legt maatregelen op indien een BIG-geregistreerde GZ-psycholoog niet aan deze kwaliteitseisen voldoet. In het BIG-register kan iedereen nagaan of er een maatregel is opgelegd aan zijn/haar hulpverlener. Zie hier informatie over de tuchtmaatregelen van het BIG-register.