Behandeling op maat

Omdat ieder mens anders is, biedt Psychologiepraktijk Kompas een aanpak die afgestemd is op de cliënt en op zijn of haar hulpvraag. We streven ernaar om samen met de cliënt het inzicht in diens problematiek te vergroten, zodat er een veranderingsproces kan plaatsvinden in het dagelijks leven. Dit doen we door middel van gesprekken, maar ook met praktische opdrachten en E-Health (internetbehandeling) om thuis mee aan de slag te gaan. We werken met methoden en technieken uit verschillende therapeutische richtingen, zoals bijvoorbeeld EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing), CGT (Cognitieve Gedragstherapie), ACT (Acceptance and Commitment therapie) en Mindfulness.

EMDR

EMDR kan je helpen als je last blijft houden van de gevolgen van traumatische ervaringen of diep ingrijpende ervaringen. Het kan een schokkende ervaring zijn, zoals een verkeersongeval, misbruik of een geweldsmisdrijf, maar ook andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op je leven zoals pesterijen in de jeugd die in je huidige leven nog steeds invloed hebben. Met EMDR zorgen we ervoor dat de ingrijpende of traumatische ervaringen hun kracht of emotionele lading verliezen. Voor meer informatie, zie www.emdr.nl.

CGT

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen. Cognitieve gedragstherapie is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht.

ACT

In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

Mindfulness 

Mindfulness oefeningen zijn aandacht oefeningen. Je leert je meer bewust te zijn van je gedachten, gevoelens en de sensaties in je lichaam, om minder bezig te zijn met toen en later en meer het moment van NU te ervaren. Met alles wat er is. Leuk of niet leuk. Zonder oordeel. Door de oefeningen kun je onder andere leren te reageren vanuit een bewuste keuze en dingen minder op de ‘automatische piloot’ te doen.